Çözünme Olayında Polarlık - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:27

SON  HABERLER

Çözünme Olayında Polarlık

Çözünme Olayında Polarlık

(Konuya Ait Ayrıntılı Bilgiler ve Daha Fazlası Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Çözünme Olayında Polarlık-Apolarlık konusunu inceleyeceğiz.

Çözünme olayında çözücü ve çözünen tanecikleri arasında etkileşim gerçekleşir. Bu nedenle her madde her çözücüde çözünmez. Maddelerin birbiri içerisinde çözünüp çözünmeme durumunu taneciklerin polar yada apolar olması belirler.

Maddelerin birbiri içinde çözünmesi için benzerlik ilkesine uymaları gerekir. Bu ilke benzer benzeri çözer kavramı ile açıklanır. Benzerlik ilkesi maddelerin polarlık-apolarlığı ile ilgilidir. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünür.

Polar maddelerde hidrojen bağı ve dipol-dipol etkileşimi, apolar maddelerde London Kuvvetleri etkindir.

Bu kavramları kısaca hatırlayalım.

Polar Molekül: Bir molekülde yük dağılımı simetrik değil ise yani merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri varsa molekül polardır.

Apolar Molekül: Bir molekülde yük dağılımı simetrik ise yani merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolardır.

London Kuvvetleri: Apolar moleküller arasındaki etkileşim türüdür.

Dipol-Dipol Etkileşimi: Polar moleküller arasındaki etkileşim türüdür.

Hidrojen Bağı: Hidrojenin F, O, N atomları ile yaptığı moleküllerde görülen moleküller arası etkileşim türüdür.

İyon-Dipol Etkileşimi: Bir iyon ile polar molekül arasındaki etkileşimdir.

(Atomlar ve moleküller arasındaki etkileşim türleri, molekülde polarlık-apolarlık kavramlarının daha ayrıntılı anlatımı için haberimizin sonunda paylaşacağımız videomuzdan yararlanabilirsiniz.)

(Çözünme Olayında Polarlık-Apolarlık konusunun ayrıntılı ve örnek üzerinde açıklayıcı anlatımları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

Van Der Waals Etkileşimleri

Molekülde Polarlık ve Apolarlık

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler