Alkinlerin Genel Özellikleri - Kimya Öğren
Flaş Haberler
20 Haziran 2023 16:27

SON  HABERLER

Alkinlerin Genel Özellikleri

Alkinlerin Genel Özellikleri

(Konuya Ait Ayrıntılı Anlatımlara, Örneklere ve Daha Fazlasına Haberimizin Sonundaki Linklerden Ulaşabilirsiniz.)

Bu Haberimizde Alkinlerin Genel Özellikleri konusunu inceleyeceğiz.

 

Alkinlerin Genel Özellikleri

Alkinler (Asetilenler)

• Yapısında en az 1 tane üçlü bağ (≡) içeren doymamış hidrokarbonlara alkin denir.

• Genel formülleri CnH2n-2 dir.

• Yapısında birden fazla ≡’lü bağ içeren Alkinlere polialkin denir.
• Alkinlerin yapısında ≡’lü bağlar bulunduğu için en az 2 tane pi bağı içerirler.

• En basit yapılı alkin 2 karbonlu olan C2H2 formülüne sahip ETİN (asetilen)’dir. Bu nedenle alkinlere asetilen sınıfı bileşikler de denir.

Neden Asetilen Sınıfı Bileşikler Deniliyor?

Asetilen sınıfı denmesinin nedeni bu hidrokarbonların asetilenden türetilmiş olduğu düşünülmesidir.
Bir örnekle inceleyelim.

• Alkinler uç alkin ve iç alkin olarak 2’ye ayrılır.

Yapısındaki üçlü bağ 1. ve 2. karbon atomları arasında yer alan alkinlere uç alkin denir.

Yapısndaki üçlü bağ 1. ve 2. karbon atomunun arası dışında bir yerde yer alan alkinlere iç alkin denir.

• Üçlü bağ yapan karbon atomları sp hibritleşmesi yapar.

• Doymamış olduklarından katılma ve polimerleşme tepkimeleri verirler.

• Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları artar.

• Dallanma arttıkça kaynama noktaları azalır.

• Genel formülleri CnH2n-2 olduğu için sikloalkenler ve alkadienler ile izomeridir.

• Cis-trans izomeri göstermezler.

Alkinlerin Genel Özellikleri konusu ile ilgili konu anlatımımıza ve daha fazlasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler