Buhar Basıncı Düşmesi - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:27

SON  HABERLER

Buhar Basıncı Düşmesi

Buhar Basıncı Düşmesi

(Konuya Ait Ayrıntılı Anlatım ve Daha Fazlası Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Koligatif Özelliklerden ilki olan Buhar Basıncı Düşmesi konusunu inceleyip örnek sorular ile konumuzu pekiştireceğiz.

Bir çözeltide çözünenin cinsine bağlı olmaksızın çözünen tanecik sayısına bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir.

Temel olarak koligatif özellikleri 4 başlıkta inceleriz.

1- Buhar Basıncı Düşmesi
2- Kaynama Noktası Yükselmesi
3- Donma Noktası Düşmesi
4- Ozmotik Basınç

Buharlaşma Nedir?

Sıvı yüzeyinde bulunan ya da yüzeye yakın olan taneciklerden kinetik enerjisi yüksek olanların sıvıyı terk etmesine buharlaşma denir. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Bunun en güzel örneği kışın soğuk havalarda bile dışarıya asılan çamaşırların kurumasıdır.

Buhar Basıncı Nedir?

Buharlaşma sonunda sıvı yüzeyinde bulunan buhar taneciklerinin sıvı yüzeyine yaptığı basınca buhar basıncı denir. Saf sıvıların belli bir sıcaklıkta buhar basınçları;
• Sıvının cinsine,
• Sıcaklığa,
• Sıvının saflığına bağlıdır.

Denge Buhar Basıncı Nedir?

Kapalı bir kapta sıvısıyla dengede olan buharın yaptığı basınca denir.

Bir sıvı içerisinde katı bir madde çözünürse sıvının buhar basıncı azalır.

Uçucu olmayan sıvıların çözünmesi de buhar basıncını alçaltır.

Buhar basıncındaki düşme sıvı içinde çözünen maddenin tanecik derişimi ile ilgilidir. Örneğin tuzlu suyun buhar basıncı saf suyunkinden daha düşüktür.

Uçucu bileşeni olamayan bir çözeltinin buhar basıncı düşmesi çözeltideki çözünen maddenin mol kesri ile orantılıdır.

Çözeltilerin buhar basınçları Raoult Yasası ile açıklanır. Bu yasaya göre çözeltini buhar basıncı çözeltiyi oluşturan maddelerin kısmi buhar basınçları toplamına eşittir.

Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin buhar basıncı saf çözücünün buhar basıncı ile çözeltideki çözücünün mol kesrinin çarpımına eşittir.

Pçözelti = Pçözücü . Xçözücü

X ve Y maddelerinden oluşan bir çözelti için,

Ptoplam = Px.Xx + Py.Xy

Px= X sıvısının buhar basıncı

Xx= X sıvısının mol kesri

Py= Y sıvısının buhar basıncı

Xy= Y sıvısının mol kesri.

Xx= nx/nx+ny

Xy= ny/nx+ny

(Soruların ayrıntılı ve açıklayıcı çözümlerini haberimizin sonundaki videomuz içerisinde bulabilirsiniz.)

Soru1:

Soru2:

Soru3:

Soru4:

Konunun ayrıntılı ve örnekler üzerinde açıklayıcı anlatımını içeren videomuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler