Çözeltilerin Sınıflandırılması - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:37

SON  HABERLER

Çözeltilerin Sınıflandırılması

Çözeltilerin Sınıflandırılması

 

Bu haberimizde Çözeltilerin Sınıflandırılması konusunu inceleyeceğiz.

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülmeyecek kadar küçük parçalara ayrılmasına çözünme, bu olay sonucu meydana gelen homojen karışıma çözelti denir.

Çözeltiyi oluşturan bileşenler çözücü ve çözünendir. Örneğin tuzlu çözeltisinde su çözücü, tuz ise çözünen maddedir.

Çözeltilerin fiziksel halini çözücü belirler.

Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan madde çözücüdür.

Çözeltiler, çözücü ve çözünen madde oranına göre ikiye ayrılırlar.

1- Derişik Çözelti: Çözünen madde miktarı fazla olan çözelti.

2- Seyreltik Çözelti: Çözünen madde miktarı az olan çözelti.

Bir çözeltinin tek başına seyreltik veya derişik olduğuna karar verilemez. Çözeltiler birbiri ile kıyaslanırken bu kavramlar kullanılır.

Yukarıdaki örnek incelendiğinde 1. kapta 0,2 molarlık KCl, 2. kapta 0,6 molarlık KCl vardır. Buna göre derişimi diğer çözeltiye göre az olan 1. kaptaki çözelti seyreltik, derişimi 1. kaptaki çözeltiye göre fazla olan 2. kaptaki çözelti derişiktir.

Çözeltiler çözünürlüklerine göre üçe ayrılırlar.

1- Doymuş Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği maksimum madde miktarını çözen çözeltidir.

2- Doymamış Çözelti: Belli bir sıcaklıkta çözebileceği maksimum madde miktarından daha az maddeyi çözen çözeltilerdir.

3- Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum madde miktarından fazlasını çözmüş çözeltilerdir. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdırlar. Bu çözeltiye kristal atma, çalkalama gibi işlemler yapıldığında çökme olayı gözlemlenir. Bu durumda çözelti doygun hale gelir. Reçel, pekmez aşırı doymuş çözelti örneğidir.

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler