Çözünme-Çökelme Tepkimeleri - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 15:13

SON  HABERLER

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

(Konuya ait ayrıntılı anlatım videomuz haberimizin sonundadır.)

Konuyu kısaca hatırlayalım…

Tepkime Türleri

1- Yanma Tepkimeleri

2- Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri

3- Sentez (Oluşum) Tepkimeleri

4- Asit-Baz Tepkimeleri

5- Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Bir bileşiğin iki ya da daha fazla bileşene ayrıştığı tepkimelerdir. Bu tepkimelerde reaktif, ürünlerde bulunan tüm atomları içerir.

Çözünme-Çökelme Tepkimeleri

Çözünme: Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde homojen dağılmasına çözünme denir.

Çözünme sonucu oluşan maddeye çözelti denir.

Bazı maddeler iyonlarına ayrışarak, bazı maddeler moleküler halde çözünür.

İyonik çözeltiler elektrik akımını İLETİR.

Moleküler çözeltiler elektrik akımını İLETMEZ.

Farklı çözeltiler karıştırıldığında bir araya gelen anyon ve katyonlar birleşip katı bir madde oluştururlar. Oluşan bu katı madde sıvı fazdan ayrılıp çözeltinin dibine iner. Oluşan, suda çözünmeyen iyonik katıya ÇÖKELEK denir. Bu olaya ise ÇÖKELME denir.

Çözünme ve çökelmenin aynı anda olduğu tepkimelere ÇÖZÜNME-ÇÖKELME tepkimeleri denir.

Örnek:

Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşumu,

Pamukkale travertenleri,

Çamaşır, bulaşık makinelerinin rezistanslarının kireçlenmesi,

Çözünme-çökelme tepkimeleri sonucunda oluşur.

Örnek Soru:

Konu anlatımı ve sorunun ayrıntılı olarak çözümünü aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler