Çözünme Olayı Nedir? Nasıl Gerçekleşir? - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:36

SON  HABERLER

Çözünme Olayı Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Çözünme Olayı Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

(Konuya Ait Ayrıntılı Bilgiler ve Daha Fazlası Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Çözünme Olayı konusunu inceleyeceğiz.

Öncelikle çözelti konusunu kısaca hatırlayalım.

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklara ayrılmasına çözünme denir.

Bir başka şekilde ifade edecek olursak bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon veya moleküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturmasına çözünme denir.

Homojen karışımlara çözelti de denir. Tuzlu su, şekerli su, hava, alaşımlar, alkollü su örnek olarak gösterilebilir.

Çözeltiler çözücü ve çözünen olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu maddelerden miktarı fazla olan, çözeltinin fiziksel halini belirleyen çözücü madde, diğer madde çözünen madde olarak adlandırılır.

Bir çözeltinin kütlesini çözücü ve çözünenin toplam kütlesi oluşturur.

Çözücü ve çözünen maddenin hacimleri toplamı çözelti hacmine eşit değildir. Çözeltide çözücü tanecikleri arasındaki boşlukları çözünen madde tanecikleri doldurduğu için çözelti hacmi çözücü ve çözünen maddenin toplam hacminden küçüktür.

Çözünme Olayı

Çözünme olayını 3 aşamada inceleyebiliriz.

1- Çözünen maddenin tanecikleri arasındaki etkileşim zayıflar. Bu olay enerji gerektirir.

2- Çözücü maddenin tanecikleri birbirinden uzaklaşır, aralarındaki etkileşim zayıflar. Bu aşama da enerji gerektiren bir olaydır.

3- Çözücü-çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşim oluşur. Bu olay sırasında enerji açığa çıkar.

Tuzlu suyun oluşumunu inceleyelim.

Hidratasyon – Solvatasyon 

Çözünme olayı gerçekleşirken aktif çözücü molekülleri çözünen moleküllerin etrafını sarar. Çözünen madde taneciklerinin su molekülleri tarafından sarılmasına HİDRATASYON denir. Şekerin suda çözünmesini hidratasyona örnek olarak gösterebiliriz.

Çözünen madde taneciklerinin su dışında başka bir çözücü tarafından sarılmasına SOLVATASYON denir. İyotun etil alkolde çözünmesini solvatasyona örnek olarak gösterebiliriz.

Çözünme olayı moleküler çözünme ve iyonik çözünme olmak üzere 2 şekilde gerçekleşir.

Moleküler Çözünme

Bazı maddeler suda veya başka çözücülerde iyonlaşmadan çözünür. Örneğin şekerin suda çözünmesi moleküler çözünmedir. Bu çözeltilerde iyon olmadığı için çözelti elektrolit değildir. Yani elektrik akımını iletmez.

İyonik Çözünme

Bazı maddeler ise suda iyonlaşarak çözünürler. Bu çözeltiler iyon içerdiğinden elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir.

(Konuya Ait Ayrıntılı Bilgileri ve Daha Fazlasını aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler