Homojen Karışımlar (Çözeltiler) - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:37

SON  HABERLER

Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

Homojen Karışımlar (Çözeltiler)

(Konuya Ait Ayrıntılı Bilgiler ve Daha Fazlası Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Homojen Karışımlar (Çözeltiler) konusunu inceleyeceğiz.

Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklara ayrılmasına çözünme denir.

Bir başka şekilde ifade edecek olursak bir maddenin başka bir madde içinde atom, iyon veya moleküler düzeyde dağılarak homojen karışım oluşturmasına çözünme denir.

Homojen karışımlara çözelti de denir. Tuzlu su, şekerli su, hava, alaşımlar, alkollü su örnek olarak gösterilebilir.

Çözeltiler çözücü ve çözünen olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu maddelerden miktarı fazla olan, çözeltinin fiziksel halini belirleyen çözücü madde, diğer madde çözünen madde olarak adlandırılır.

Bir çözeltinin kütlesini çözücü ve çözünenin toplam kütlesi oluşturur.

Çözücü ve çözünen maddenin hacimleri toplamı çözelti hacmine eşit değildir. Çözeltide çözücü tanecikleri arasındaki boşlukları çözünen madde tanecikleri doldurduğu için çözelti hacmi çözücü ve çözünen maddenin toplam hacminden küçüktür.

Aşağıdaki görseli incelediğimizde şekerli su çözeltisinde miktarı fazla olan, çözeltinin fiziksel halini belirleyen su çözücü madde, şeker ise çözünen maddedir.

Çözelti Kütlesi = su kütlesi + şeker kütlesi

Fiziksel Hallerine Göre Çözeltilerin Sınıflandırılması

Çözeltinin Fiziksel Hali                     Çözücü                       Çözünen                          Çözelti
Katı                                                      kurşun-katı                    kalay-katı                       lehim
Sıvı                                                           su-sıvı                          Tuz-katı                         tuzlu su
Sıvı                                                           su-sıvı                          alkol-sıvı                       alkollü su
Gaz                                                          azot-gaz                       oksijen-gaz                        hava

(Konunun ayrıntılı ve örnek üzerinde açıklayıcı anlatımları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler