İyonik Bağ - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:29

SON  HABERLER

İyonik Bağ

İyonik Bağ

(Konunun Ayrıntılı Anlatımı ve Örnek Üzerinde Ayrıntılı Açıklamalar Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde İyonik Bağ konusunu işleyeceğiz. İyonik bağın nasıl oluştuğu ve iyonik bağlı bileşiklerin Lewis nokta yapısı konularından bahsedeceğiz.

İlk önce Güçlü Etkileşimleri bir hatırlayalım.
Aynı tür veya farklı tür atomları bir arada tutan güçlü etkileşimledir. Kararlı yapıda tanecikler oluşur. Bu etkileşimlerin oluşumunda atomlar elektron dizilimlerini oktete veya dublete ulaştırmaya çalışırlar. Yani soy gaz elektron dizilimine benzemeye çalışırlar.

Güçlü etkileşimleri 3 ana başlıkta inceleyeceğiz.

1- İyonik Bağ

2- Kovalent Bağ

3- Metalik Bağ

İyonik Bağ

Metal atomları ile ametal atomları arasında elektron alışverişi ile oluşan elektrostatik çekim kuvvetine iyonik bağ denir.

İyonik Bağın Oluşumu

Metal atomu son yörüngesindeki değerlik elektronlarını vererek katyona;

Ametal atomu son yörüngesini 8’e tamamlamak için elektron alarak anyona dönüşür.

Şekil Üzerinde Gösterim (Görselin ayrıntılı açıklaması ve örnekler üzerinde ayrıntılı anlatım haber videomuz içerisindedir.)

Örnekler:

İyonik Bileşiklerin Kristal Yapısı

Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti ile düzgün, birbirini saran, üç boyutlu yapıda istiflenmeleri sonucu iyonik kristal yapı oluşur.

Kristal yapıda her iyon belli sayıda zıt yüklü iyon tarafından çekilir. NaCl örneğinde her Na+ iyonu 6 Cl- iyonu tarafından, her Cl- iyonu 6 Na+ iyonu tarafından çekilir.

İyonik yapıda tekrarlayan bu yapısal birime Birim Hücre denir.

Örnek Sorularımız

(Konunun ayrıntılı anlatımı, örnekler üzerinde anlatımlar ve soru çözümlerimizi aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler