Molekülde Polarlık ve Apolarlık - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:31

SON  HABERLER

Molekülde Polarlık ve Apolarlık

Molekülde Polarlık ve Apolarlık

(Konunun Ayrıntılı Anlatımı ve Örnekler Üzerinde Ayrıntılı Açıklamalar Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Molekülde Polarlık ve Apolarlık konularından bahsedeceğiz.

Kısaca hatırlayalım…

Kovalent Bağ

Ametal atomlarının elektron ortaklaşması ile oluşturdukları bağa Kovalent Bağ denir.
Oluşan bileşikler kovalent bağlı bileşikler (veya moleküler bileşik)dir.

Kovalent bağ aynı tür ametal atomları arasında oluşabileceği gibi farklı ametal atomları arasında da olur.

Polar Kovalent Bağ (Kutuplu): Farklı ametal atomları arasında oluşur.

Apolar Kovalent Bağ (Kutupsuz): Aynı ametal atomları arasında oluşur.

Bir kimyasal bağın polarlığını (kutupluluğunu) bağı oluşturan atomların elektronegatifliği belirler.

Elektronegatiflikleri farklı iki atom arasında Polar Kovalent Bağ,
Elektronegatiflikleri aynı iki atom arasında Apolar Kovalent Bağ oluşacaktır.

Apolar Kovalent Bağ

Aynı ametal atomları arasında oluşan bir bağda bulunan bağ elektronları her iki atom tarafından eşit kuvvetle çekilecektir.

Elektronegatif değerleri eşit olan atomlar arasında oluşan bu bağda (+) ve (-) kutuplar oluşmayacaktır.

Aynı tür ametal atomları tarafından ortak kullanılan elektronlarla oluşan bağ “Apolar Kovalent Bağ”dır.

Bağ aynı ametal atomları arasında gerçekleştiği için elektronegatiflik değerleri de aynı olacaktır. Bu durumda bu bağlarda negatif veya pozitif kutuplar oluşmayacaktır. Bu nedenle bu bağa kutupsuz bağ denir.

Polar Kovalent Bağ

İki farklı ametal atomlarından oluşan bileşikte elektronegatifliği yüksek olan atom bağ elektronlarını kendine doğru çekecektir. Böylece o alanda kısmi negatiflik oluşacaktır. Bağ elektronlarına az çekim uygulayan tarafta ise kısmi pozitiflik oluşur.

Molekülde Polarlık ve Apolarlık

• Bir kovalent molekülde bağın polar olması molekülünde polar olması anlamına gelmez.

• Molekülün Lewis yapısı onun polar mı apolar mı olduğu hakkında bilgi verir.

• Polar kovalent bağlı moleküllerdeki yük dağılımı simetrik ise molekül “APOLAR”, değilse “POLAR” yapılı moleküldür deriz.

Merkez Atom: Bir molekülde çok bağ yapan ve merkezde yer alan atoma merkez atom denir.

Örnekler üzerinde inceleyelim.

• Tek tür atomlardan oluşan H2, O2, N2 moleküllerde atomlar arası apolar kovalent bağdır. Kutuplaşma olmadığı için molekülümüz de apolar yapılı olacaktır.

• Farklı tür atomlardan oluşan NH3, H2O gibi moleküllerde atomlar arası polar kovalenttir. Molekülün polar/apolar yapısını belirlemek için yük dağılımına bakarız.

Örnekler üzerinde inceleyelim.

(Konunun ayrıntılı anlatımını ve örnekler üzerinde açıklayıcı anlatımları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler