Periyodik Özellikler–Elektronegatiflik - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:55

SON  HABERLER

Periyodik Özellikler–Elektronegatiflik

Periyodik Özellikler–Elektronegatiflik

(Konunun Ayrıntılı Anlatım ve Örnek Soru Çözümleri Videosu Haberimizin Sonundadır.)

İki atom arasında elektron ortaklaşması ile oluşan kimyasal bağda atomların bağ elektronlarına uyguladığı çekim kuvvetinin ölçüsüne elektronegatiflik denir. Periyodik sistemde 8A grubunda yer alan soy gazların bağ yapma eğilimleri olmadığından elektronegatifliklerinden bahsedilmez.

Periyodik Sistemde Elektronegatiflik Değişimi

Aynı periyotta soldan sağa doğru ilerledikçe elektronegatiflik artar, aynı grupta yukardan aşağıya indikçe elektronegatiflik azalır.

Elektronegatifliği en yüksek element F, en düşük element ise Fr’dur.

Pauling Skalasına Göre Elektronegatiflik Değeri

Günümüzde elektronegatiflik skalası olarak Pauling tarafından önerilen değerler kullanılır. Skalaya göre elektronegatifliği metallerden fazla ametallerden az olan H için 2,1 değeri alınmıştır. En yüksek elektronegatiflik değeri F için 4,0, en düşük elektronegatiflik değeri Fr 0,7’ dir.

Yarı metallerin elektronegatiflik değeri 1,8 ile 2,1 arasındadır. Elektronegatiflik atomlar arasında oluşan bağın iyonik mi yoksa kovalent mi olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Buna göre bağ yapan atomların elektronegatiflik farkı;
1,7’ den büyükse bağın iyonik karakteri kovalent karakterinden fazladır. 1,7’ den küçükse bağın kovalent karakteri iyonik karakterinden fazladır. Sıfır ise bağ yüzde yüz kovalent karakterlidir.

Örnek Sorular

Konunun ayrıntılı anlatımını ve örnek soru çözümlerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler