Van Der Waals Etkileşimleri - Kimya Öğren
Flaş Haberler
28 Mayıs 2024 14:28

SON  HABERLER

Van Der Waals Etkileşimleri

Van Der Waals Etkileşimleri

(Konunun Ayrıntılı Anlatımı ve Örnek Üzerinde Ayrıntılı Açıklamalar Haberimizin Sonundaki Videomuzdadır.)

Bu haberimizde Van Der Waals Etkileşimleri konusunu inceleyeceğiz. Örneklerimizle konuyu pekiştireceğiz.

Konumuza Geçmeden Kısaca Hatırlayalım

Zayıf Etkileşimler

İyonik ve kovalent bağlara göre çok daha zayıf olan bu etkileşimler maddenin yoğun fazında (sıvı ve katı) etkilidir. Maddenin fiziksel özelliklerini etkiler. Moleküller arasında gerçekleşir.

Zayıf Etkileşimler

A- Van Der Waals Bağları

B- H (Hidrojen) Bağları

Van Der Waals Bağları

• Dipol-Dipol Bağları

• İyon-Dipol Bağları

• İndüklenmiş Dipol Bağları

İndüklenmiş Dipol Bağlarını da kendi arasında 3’e ayrılır.

– İyon-İndüklenmiş Dipol
– Dipol-İndüklenmiş Dipol
– London Etkileşimleri

Dipol ve İndüklenmiş Dipol Kavramları

Dipol

Bir kimyasal tür bütün olarak incelendiğinde yapısında (+) ve (-) kutuplar bulunduruyorsa bunu ifade etmek için dipol (kutuplu) kavramı kullanılır.

İndüklenmiş Dipol

Atom yada molekülün anlık polarlaşmasına (kutuplaşmasına) indüklenme, oluşan dipollere indüklenmiş dipol denir.
Apolar yapıdaki moleküllere indüklenmiş dipol,
Polar yapılı moleküllere dipol denir.

Van Der Waals Etkileşimleri

Dipol-Dipol Etkileşimi

Polar moleküller pozitif ve negatif uçludur. Bu moleküller birbirlerine yaklaştığında birinin kısmı pozitif ucu ile diğerinin kısmi negatif ucu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Oluşan bu kuvvet dipol-dipol etkileşimidir.

İyon-Dipol Etkileşimi

İyonik maddeler ile polar yapılı moleküller arsında oluşan etkileşimdir.

Aşağıdaki örnek incelendiğinde NaCl veya NaBr gibi iyonik kristal yapılı moleküllerin suda çözünmesi incelenerek iyon-dipol etkileşimi açıklanabilir.

NaCl tuzu su içerisinde çözündüğünde sodyum ve klor iyonlarına ayrılır. Su moleküllerinin kısmi pozitif yüklü uçları bir anyon olan klorun etrafını, kısmi negatif yüklü uçları bir katyon olan sodyumun etrafını kuşatır. Bu olay iyon-dipol etkileşimi ile gerçekleşir.

Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi

Polar moleküller ile apolar tanecikler arasında oluşan etkileşimdir.

İyon-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi

İyonik bileşiklerle apolar tanecikler arasında oluşan etkileşimdir.

London Kuvvetleri
(İndüklenmiş Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimi)

• Apolar moleküller arasında görülen etkileşim türüdür.

• London kuvvetlerini elektron sayısı, molekül kütlesi belirler. Elektron sayısı arttıkça kutuplaşma miktarı da artar. Böylece London kuvveti de artar.

• Apolar moleküller ve soy gazlarda yoğun fazda sadece London kuvvetleri bulunur.

• Bütün maddelerde London kuvvetleri bulunur ancak en zayıf etkileşim olduğu için ihmal edilir.

• Elektron artışı ile kaynama noktası da artar. Landon etkileşimlerinde elektron hareketliliği önemli olduğu için kaynama noktası yüksek olan maddelerde Landon etkileşimleri kuvvetli olur.

7A grubu elementlerinin (halojenlerin) elektron sayısı, kaynama noktası le Landon etkileşimleri arasındaki ilişkiyi aşağıdaki örnekte inceleyelim.

(Konunun ayrıntılı anlatımını ve örnek üzerinde açıklayıcı anlatımları aşağıdaki videomuzda bulabilirsiniz.)

YouTube kanalımızdaki özel içeriklerimizi takip edin.

 Abone Olun

İlgiliHaberler